Contributie

De contributie wordt betaald via automatische incasso en bedraagt per jaar:
Senioren                € 105,00
65 jaar of ouder   €   72,50
Junioren                 €   35,00

Zijn meer dan twee gezinsleden lid van TV Knegsel dan geldt een reductieregeling. De contributie voor het (in leeftijd) derde lid van het gezin bedraagt de helft van de voor dit gezinslid geldende contributie. Voor het vierde en verdere gezinslid is geen contributie verschuldigd.

Het totale bedrag voor de contributie wordt jaarlijks in april automatisch geïncasseerd van de opgegeven bankrekening.

Meer informatie over de contributie en het lidmaatschap is te vinden in onderstaand document.

Lidmaatschap TVKnegsel 2024